Confiden�ialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CAREFAMILY.RO

V� aducem la cunoştinţ� c�, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor dateşi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CARE GUIDE S.R.L. prelucreaz� datele dumneavoastr� cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat prin intermediul prezentului site, în urmatoarele scopuri: reclam� şi marketing, transmitere newsletter şi alte comunic�ri pe e-mail, precum şi pentru a putea factura serviciile contractate de dvs., datele cu caracter special fiind utilizate exclusiv în scopul desfasurarii activitatii proprii curente de gestiune economico-financiara si administrativa. V� asigur�m ca datele dvs. personale vor fi administrate în condiţii de siguranţ� şi numai pentru scopurile specificate şi nu vor fi înstr�inate sau divulgate niciunui terţ, cu exceptia Utilizatorilor site-ului, conform Termenilor si conditiilor, fara acordul dvs. şi c�, în acest sens, CARE GUIDE S.R.L. poate transmite partenerilor s�i date personale numai sub forma de statistici.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, furnizate prin prezentul contract:

 □DA     □NU

Doriţi s� primiţi informaţii despre serviciile, evenimentele etc. oferite sau organizate de Care Guide S.R.L. prin e-mail?

□DA     □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul s� v� opuneţi prelucr�rii datelor personale care v� privesc şi s� solicitaţi ştergerea datelor, insa in acest caz nu va vom mai putea furniza serviciile oferite de site.

Pentru exercitarea acestor drepturi, v� puteţi adresa cu o cerere prin e-mail la adresa: contact@carefamily.ro, cu o cerere scris�, datat� şi semnat� la sediul nostru, în atenţia lui Grosu Raluca. De asemenea, v� este recunoscut dreptul de a v� adresa justiţiei.

Datele dumneavoastr� nu vor fi transferate în alte state. Dac� unele din datele despre dumneavoastr� sunt incorecte, v� rug�m s� ne informaţi cât mai curând posibil.

Tu vrei să muncești nu să cauți joburi, știm.

Fie ca vrei să-ți mărești veniturile sau să schimbi activitatea curentă, CareFamily e gândit să te ajute. Setează ce servicii oferi, care ți-e disponibilitatea sau ce tarif orar dorești. Găsește clienții doriți și negociază direct cu ei.


Navigare


Urmăreşte CAREFAMILY şi pe

CareFamily Login